Různé zajímavé informace o produkci pružin zkrutných

Posted on 22/06/2018 8:55am

Produkce pružin nejčastěji se soustředí na pružinách do velice pokročilých úkolů – např. strojírenského průmyslu – buď naopak, do velice nesložitých. K té poslední skupině patří hlavně pružiny které jsou části prostých strojů (např. tradičních hodinek nebo posilovacího zařízení) a jiných předmětů – třeba matrací anebo propisek. Aby získat kvalitní výrobky, potřebná je pokročilá technologie, díky které se vyznačují ony skvělými technickými vlastnostmi a životností.


Navzdory tomu existují druhy pružin, které jsou vyráběné velmi často a se označují vysokém stupňem všestrannosti. Jsou to hlavně zkrutné pružiny – nejčastěji mají tvar vhodně tvarovaného dratu v těsné kotouče s rovnými rameny. Občas jsou známé rovněž jako pružiny torzní. Výroba takových kovových pružin začíná od výroby dratu o několika parametrech – důležitá je především tloušťka dratu, typ kovu (který nejednou působí flexibilitu a měkkost) a přítomnost (anebo rovněž nepřítomnost) potahu, na příklad z zinku anebo nerezové látky. Další fáze je vinutí dratu v žádaný tvar – tehdy pružina se může stát například zkrutná buď tlačná. Kromě toho zkrutné pružiny mají možnost mít formu šroubovitou nebo spirálovou. Základní zařízení do výroby těchto pružin jsou tepelné stabilizátory, úpravy broušící a rozhodně formovací stroje - nabídka zkrutnich pružin.

zkrutné pružiny
Source: http://www.vanel.com
Nevšechny, ačkoliv, torzní pružiny jsou vytvořené z dratu – na trhu existují také kovové nedratové a nekovové zkrutné pružiny. Jsou to v rostoucí míře pružiny pryžové anebo docela vzácné, z mírných a tenkých vlaken hedvabních. Jiná běžná pružina je torzní tyč, které úkolem je odpružení vozidel. Podobný úkol v motorovém průmyslu mají rovněž listové pružnice. Pokud jde o pryžové pružiny, jich proces produkci je rozhodně absolutně jiný – důležité se stává obdržení trefných fyzických vlastnosti pryže a pozorné tvarování tuto látky.


Takové pružiny se charakterizují vysokou úrovni tuhosti, ale nejsou tak trvalé jako ocelové. K jejich kladům, ačkoliv, patří stabilita vůči některým chemickým látkám, například rozpouštědlům, a proto v chemickém průmyslu jsou rozhodně nepostradatelné. Teď nejlépe být si vědom, že zkrutné pružiny můžou fungovat i jako součást měřicích přístrojů, pro průmysl a pro domácnost - .

Tags: Pružiny, Průmysl, automobil, drat, flexibilit